På Sprogcenter Hellerup underviser vi voksne udlændinge i dansk.

Du kan gå til dansk om dagen, om aftenen og online. Vi har over 170 forskellige hold med mere end 115 nationaliteter. Vi er det største sprogcenter nord for København.

Kalender

  • Åbent sproglab
    22 januar 2018 / 12:45 - 13:30

  • Lektiecafe
    22 januar 2018 / 12:45 - 13:45

  • Sofasnak
    23 januar 2018 / 12:15 - 13:15

Gå til kalender →

Facebook

Fællesskab på Facebook
Hold 342 har en Facebook-gruppe. Her hjælper de hinanden med hjemmearbejdet og deler informationer, ideer og tanker. Facebook er ikke det eneste fællesskab, de har. Men det er et godt redskab til at hjælpe hinanden. De understreger, at deres fællesskab bygger på noget andet. Fundamentet er det ansvar, de hver især tager og det hensyn, de viser hinanden. Katherine administrerer siden, og de andre er enige om, at det er vigtigt at have en administrator som hende.

Community on Facebook
Class 342 has a Facebook group. Here, they help each other with homework and share information, ideas and thoughts. But Facebook is not the foundation of the community. It is a helpful tool for supporting it. They emphasize that the foundation of the community is the responsibility that each of them take and the care that they show for each other. Katherine manages the page and her classmates agree that it is important to have a manager like her.
... See MoreSee Less

Tillykke til vores kursister på TEC! De har nu fået bevis på, at de både er blevet bedre til dansk og har lært et håndværk.

Congratulations to our students at TEC! They have become far better at Danish and have learned workmanship too. Yesterday, they received their certificates.
... See MoreSee Less

Gå til Facebook →