Sprogcenter Hellerup samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om intensive danskkurser særligt tilrettelagt for udenlandske studerende, ansatte og ægtefæller på DTU.

Som det største sprogcenter nord for København, har vi mulighed for at tilbyde et skræddersyet danskkursus, som tager udgangspunkt i din hverdag på DTU. Undervisningen er effektiv og inspirerende og foregår på DTU i Kgs. Lyngby, så det er nemt for dig at deltage.

Du får undervisning i dansk af dygtige og erfarne lærere, der lægger vægt på, at du hurtigt bliver god til at tale dansk og får en god udtale. Vi tilbyder denne type danskkursus på alle niveauer.

Dansk for begyndere på DTU:

– Arbejdsmarkedsrettet dansk

Kurset er et intensivt begynderkursus på i alt 250 lektioner. Du kommer hurtigt til at klare dig på dansk på studiet og i din hverdag.

Hvis du ønsker at fortsætte dit danskkursus efter de 250 lektioner, skal du tage en test og kan så gå videre på et fortsætterkursus og lære mere dansk.

Du skal have gennemført kurset inden for et år og 6 måneder, ellers mister du retten til yderligere gratis danskuddannelse. Efter kurset kan du fortsætte på Danskuddannelse 3.
Se illustration her

Dansk for fortsættere på DTU: 

– Danskuddannelse 3

Når du er færdig med arbejdsmarkedsrettet dansk, har du mulighed for at fortsætte med mere avanceret danskundervisning på Danskuddannelse 3. Her kan du tage et enkelt modul, eller du kan vælge at fortsætte og afslutte din danskuddannelse med Prøve i Dansk 3 (B2).

Dansk for skandinaver på DTU:

Vi tilbyder et særligt tilrettelagt danskkursus for svenskere, nordmænd og islændinge, som har kendskab til dansk. Undervisningen er en kombination af klasseundervisning og online lektioner.

Krav
Du kan starte, hvis du er fyldt 18 år og har et cpr nummer.

Tid og sted

Kurserne afholdes på DTU i Kgs. Lyngby

Aftenhold:
Mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag fra kl. 17.30 til 19.45.
Vi tilbyder hold på alle niveauer.

Næste begynderhold starter i august/september 2017.
Hvis du ønsker at starte før, kan vi tilbyde dig et hold på vores afdeling i Lyngby.

Dansk for skandinaver:
Torsdage fra 18.30-20

Kontakt og tilmelding

Tilmeld dig online her

Tilmeld dig som spouse her

Hvis du har spørgsmål til vores danskkurser på DTU kan du kontakte en DTU-koordinator på dtu@sprogcenterhellerup.dk. Du kan også komme og tale med en af vores koordinatorer, der i løbet af semesteret sidder klar hver mandag fra kl. 14.15 til 17 i bygning 101 (fra medio august til medio december og medio januar til slut maj)