Sprogcenter Hellerup er for alle, der ønsker at lære dansk – eller blive bedre til sproget. Danskundervisningen er gratis hvis:

  • – Du er tilmeldt folkeregisteret i din bopælskommune
    – Du har et dansk CPR-nummer
    – Du er udenlandsk statsborger

Hvis du er under 18 år, skal du godkendes af kommunen for at gå til dansk på Sprogcenter Hellerup.

Hvis du ikke har dansk opholdstilladelse eller CPR-nummer, skal du selv betale for dit danskkursus. Det koster 110 kr. pr lektion.

Når du starter på et danskkursus (gælder for arbejdsmarkedsrettet dansk) er din tilmelding bindende, og du kan ikke melde fra de første tilbudte 50 lektioner. Så hvis du bliver forhindret i at deltage i danskkurset, skal du give os besked før dit kursus starter.

Gratis danskuddannelse tilbydes som udgangspunkt i op til 5 år.

Læs Bekendtgørelse om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.