Sprogcenter Hellerup er for alle voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk – eller blive bedre til sproget. Danskundervisningen er gratis hvis:

– Du er tilmeldt folkeregisteret i din bopælskommune
– Du har et dansk CPR-nummer
– Du er udenlandsk statsborger

Hvis du er under 18 år, skal du godkendes af kommunen for at gå til dansk på Sprogcenter Hellerup.

Hvis du ikke har dansk opholdstilladelse eller CPR-nummer, skal du selv betale for dit danskkursus. Det koster 110 kr. pr lektion.

Tidsbegrænset danskuddannelsesret

Hvis du er selvforsørger, har du som udgangspunkt ret til 3 års gratis danskuddannelse.
Hvis du er flygtning eller familiesammenført, har du som udgangspunkt ret til 5 års gratis danskuddannelse.

Depositum

Du skal betale depositum, hvis du er selvforsørger og er blevet henvist til danskuddannelse efter 1. juli 2017.
Du skal ikke betale depositum, hvis du er au pair, flygtning, familiesammenført eller er henvist til danskuddannelse før 1. juli 2017.

Betal depositum her