For at få arbejde i køkken eller kantine er det nødvendigt at have et fødevarehygiejnebevis. I Café Lukas i Hellerup forbereder vi køkkenpraktikanterne til prøven på Hotel- og Restaurantskolen. Vi underviser dem også i madlavning i storkøkken, rengøring, kundebetjening og basal regnskabsførelse. Danskundervisning er en integreret del af projektet. Her tilegner køkkenpraktikanterne sig det fagsprog, som er relevant for køkkenarbejde.

Målgruppe
Café Lukas er et beskæftigelsesprojekt rettet mod udlændinge med begrænset arbejdsmarkedsparathed. Vi har erfaring med køkkenpraktikanter med få ressourcer og begrænsede danskkundskaber. I Café Lukas får de en ny chance.

Sådan gør vi
Cafeen betjener sprogcenterets kursister og ansatte, som de er i personlig kontakt med. Derved får køkkenpraktikanterne umiddelbar feedback på deres indsats, og arbejdets værdi bliver nærværende for dem. Cafeens succes beror også på tilegnelsen af konkrete færdigheder, der styrker køkkenpraktikanternes motivation og selvfærd.

Drivkraften i projektet kommer fra dedikerede undervisere. Den daglige leder af Café Lukas er både sproglærer og uddannet hjemkundskabslærer og har bred erfaring både inden for restaurationsbranchen og med integrationsområdet.

Tid og sted

Vi tilbyder både fuldtidspraktik (undervisning i cafeen 5 dage om ugen) og deltidspraktik (undervisning i cafeen 2 dage om ugen og danskundervisning på hold 3 dage om ugen).

Kontakt

Afdelingsleder Anette Mogensen am@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3052