Sprogpraktik er en kombination af jobtræning og sprogundervisning. Målet er dels at give sprogpraktikanterne de sprogfærdigheder, som de har brug for i et relevant job – dels at hjælpe dem med at få foden indenfor på en mulig fremtidig arbejdsplads.

Målgruppe
Sprogpraktik henvender sig til kursister, som har brug for at få styrket deres mundtlige sprog og øget deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sådan gør vi
Vi har praktiklærere med erfaring inden for integration og arbejdsmarkedsforhold og med kontakter til virksomheder i nærområdet. I samråd med sprogpraktikanten finder praktiklæreren et relevant praktiksted og laver også aftalerne med den pågældende virksomhed, om hvordan praktikken skal forløbe. Praktiklæreren følger op med besøg, underviser i arbejdspladskultur, og støtter op om forløbet. Sprogpraktikken afsluttes med en evalueringssamtale, hvor der udarbejdes et vurderingskema.

Tid og sted

Sprogpraktik er et supplement til danskundervisningen på Sprogcenter Hellerup. Det er et 12 ugers fuldtidsforløb. Sprogpraktikanten er i praktik 2 dage om ugen og går til dansk 3 dage om ugen.

Kontakt

Afdelingsleder Anette Mogensen am@sprogcenterhellerup.dk, tlf 3946 3052