Hvis du ikke deltager i danskundervisning på Sprogcenter Hellerup, eller ikke deltager på et af de afsluttende moduler, kan du tilmelde dig danskprøverne som selvstuderende. Som selvstuderende skal du betale et gebyr. Du kan finde dato og sted for prøver samt tilmeldingsfrister under hver enkelt prøve.

Gebyrer 2017

Pris for Prøve i Dansk 1, 2 og 3: 1.309 kr.
Pris for Studieprøven: 1.570 kr. (785 for den skriftlige del og 785 for den mundtlige del)

Tilmeld dig online her

Bemærk at de skriftlige prøver afholdes enten på Sprogcenter Hellerup eller i Lundtoftehallen, Ravnholmvej 11, 2800 Kgs. Lyngby.
Kort til Lundtoftehallen

Hvis du ikke ønsker at tilmelde dig online, kan du tilmelde dig ved personlig eller telefonisk henvendelse. Dette skal du også gøre, hvis du ønsker at tilmelde dig Prøve i Dansk 1. Hvis du tilmelder dig personligt skal du betale gebyret med girokort/netbank, da vi ikke modtager kontanter. Du skal henvende dig i receptionen på en af vores afdelinger indenfor følgende åbningstider:

Åbningstider for personlig tilmelding

Mandag – onsdag: 10-16
Torsdag-fredag: LUKKET

Informationsmøder for selvstuderende

I løbet af foråret og efteråret vil der blive afholdt et informationsmøde for selvstuderende, der har tilmeldt sig til prøve. Du vil få dato for mødet at vide, når du tilmelder dig. På møderne vil du blive orienteret om prøvernes indhold m.m. Møderne afholdes på Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende prøvetilmelding som selvstuderende kan du kontakte:

AC-fuldmægtig
Gabriele Jørgensen: gab@sprogcenterhellerup.dk eller tlf. 3946 3054

Afdelingsleder
Ulla Bæk: ub@sprogcenterhellerup.dk eller tlf. 3946 3044