Ordblinde kursister har ekstra udfordringer ved at lære dansk. Derfor samarbejder Sprogcenter Hellerup med VUC Lyngby om screening og undervisning af netop denne gruppe kursister. Har en lærer mistanke om, at en kursist er ordblind, får kursisten mulighed for at blive testet. En ordblindelærer kan afgøre, om kursisten er ordblind v.h.a. en særlig test for tosprogede.

De kursister, som bliver konstateret ordblinde, får tilbudt 3 lektioner om ugen på et særligt ordblindehold. Undervisningen varetages af ordblindelærere fra VUC Lyngby. Undervisningen er individuelt tilrettelagt og fungerer som et supplement til den almindelige danskundervisning.

Kontakt

Afdelingsleder Anette Mogensen am@sprogcenterhellerup.dk, tlf 3946 3052