Sprogcenter Hellerup tilbyder et særligt danskkursus for skandinaver – svenskere, nordmænd og islændinge, der gerne vil blive bedre til dansk. Kurset er en kombination af online- og klasseundervisning.

På kurset arbejder vi komparativt med sprogene. Vi træner især grammatiske og fonetiske forskelle. Målet er, at du kommer til at tale flydende dansk med en høj grad af korrekthed og lærer at skrive dansk på et højt niveau.

Kurset er gratis, indenfor rammerne af et klippekort.

Krav
Du skal være fyldt 18 år og have et cpr nummer.

Tid og sted

Forår 2018:
Modul 4: Hver mandag fra kl. 18.30 til 21 på vores afdeling i Hellerup.
Modul 5: Hver torsdag fra kl. 18.30 til 21 på vores afdeling i Hellerup.
Resten af undervisningen foregår online –  2- 3 timer hver uge.