Sprogcenter Hellerup tilbyder et særligt danskkursus for skandinaver – svenskere, nordmænd og islændinge, der gerne vil blive bedre til dansk. Kurset er en kombination af online- og klasseundervisning.

På kurset arbejder vi komparativt med sprogene. Vi træner især grammatiske og fonetiske forskelle. Målet er, at du kommer til at tale flydende dansk med en høj grad af korrekthed og lærer at skrive dansk på et højt niveau.

Krav
Du skal være fyldt 18 år og have et cpr nummer.
Hvis du er selvforsørger, skal du betale et gebyr (2000 kr pr modul) og et depositum (1.250 kr), før du kan starte.
Kurset afvikles indenfor rammerne af et klippekort. Dvs. der er regler for hvor lang tid du har til at gennemføre dit danskkursus.

Tid og sted

Efterår 2018:
Modul 4: Hver onsdag fra kl. 18.30 til 21 på vores afdeling i Hellerup.
Modul 5: Hver tirsdag fra kl. 18.30 til 21 på vores afdeling i Hellerup.
Resten af undervisningen foregår online –  2- 3 timer hver uge.