Danskundervisning i kombination med anden uddannelse er en god løsning for mange kursister. Derfor samarbejder vi med forskellige uddannelsesinstitutioner om forløb, hvor dansk indgår i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

Dansk for unge
Vi samarbejder med VUC i Lyngby om danskundervisning for unge flygtninge. Vi underviser dem i dansk og matematik på VUC. De unge kommer ind i et studiemiljø og møder jævnaldrende danskere. Efter forløbet kan de unge fortsætte på VUC. Formålet er at give dem mulighed for at tage en uddannelse samtidig med at de har en hverdag, der minder om den, andre unge har.

Dansk på TEC
Vi samarbejder med TEC (Technical Education Copenhagen) om forløb, hvor flygtninge lærer et håndværksfag, samtidig med at de får undervisning i bl.a. fagterminologi af en dansklærer. Når danskundervisningen og den faglige undervisning integreres, får kursister præcis det ordforråd de har brug for på arbejdspladsen. Formålet er at opkvalificere flygtninge med en håndværksmæssig baggrund til det danske arbejdsmarked. Efter forløbet får kursisterne bevis på deres faglige og dansksproglige kunnen.

Kontakt

Direktør Lisbet Winther lw@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3038