Vi samarbejder med virksomheder om intensiv, målrettet danskundervisning af udenlandske medarbejdere. Danskundervisningen er tilpasset virksomheden, så medarbejderne lærer præcis det sprog, de har brug for i deres job. Undervisningen kan foregå på virksomheden i arbejdstiden – eller i direkte forlængelse heraf.

Kursister på Virksomhedsdansk:
– får skræddersyet, brancherettet danskundervisning
– sparer tid
– fremmer deres karrierer
– bliver bedre til at netværke med deres danske kolleger og får bedre fodfæste i Danmark

Sådan gør vi:
Vi starter med at screene medarbejderne, så vi kan tilrettelægge forløb på det helt rigtige niveau.

Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes behov for danskundervisning og arbejdspladsens særlige sproglige behov. Derfor er der ikke to undervisningsforløb, der er ens. Ofte underviser vi på en af de officielle danskuddannelser. Her kan kursisterne afslutte med en officiel danskprøve. Vi tilbyder også eneundervisning fx for kursister, der har været i Danmark i længere tid, og FVU kurser, som fokuserer specifikt på læsning/skrivning eller matematik.

Vi har mange modeller, og vores løsninger er fleksible. Tit foregår en del af undervisningen online.

Kontakt

AC-fuldmægtig:
Gina Garde
E: gin@sprogcenterhellerup.dk
T: 3946 3049

for mere information om danskundervisning på virksomheder