Er du udenlandsk læge, tilbyder Sprogcenter Hellerup en række danskkurser, tilrettelagt i samarbejde med Gentofte Hospital. Vores kurser er henvendt til dig, der ønsker autorisation til selvstændigt virke i Danmark, eller som har opnået denne autorisation, men evt. ønsker en sproglig træning rettet mod en bestemt afdeling eller et bestemt speciale.

Undervisningen er tilrettelagt individuelt mhp. dit mål indenfor det danske sundhedsvæsen. Indholdet er orienteret mod din virkelighed som udenlandsk læge i Danmark – dvs. at det først og fremmest tager udgangspunkt i en lægefaglig problemstilling. Dette gælder såvel emner som sproglige øvelser.

Vi tilbyder flere slags lægedanskkurser, både online og med fremmøde, så du kan vælge et kursus der passer til din situation og forudsætninger.

Krav
For at kunne starte på lægedansk skal du have bestået Danskuddannelse 3 modul 3 og afleveret dine uddannelsespapirer til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kurser med fremmøde

Lægedansk Classic
Et kursus der veksler mellem danskundervisning, praktik på hospitalsafdelinger og teoretisk undervisning i lægefaglige discipliner. Underviserne er dels lærere fra sprogcenteret, danske læger og repræsentanter fra sundhedssektoren. Du starter på modul 3.4 eller 3.5. Kurset er et fuldtidskursus og foregår på Gentofte Hospital, Opgang 20B, 3. sal i Hellerup.

Lægedansk PD3
Er dit hovedformål at forbedre dit PD3 resultat, kan vi tilbyde dig målretttet undervisning på dit niveau. Du kan tilmelde dig som selvbetaler. Vær opmærksom på frist for eksamenstilmelding.

Lægedansk OSCE
Manuduktion i forhold til OSCE og den medicinske fagprøve.

Online kurser

Online Lægedansk classic
Skype/onlinetilbud til dig, der er læge og gerne vil have en PD3. Særlige behov i relation til en evt. ansættelse på en bestemt afdeling tilgodeses. Du starter på modul 3.4 eller 3.5. Undervisningen har et omfang på 6 lektioner om ugen. Herudover inkluderer forløbet 2-3 mødegange fordelt over semestret på sprogcentret.

Online Lægedansk tilpasset
Skype/onlinetilbud til dig, der er i arbejde. Kurset skræddersys efter behov. Hvis du fx ikke ønsker modultest eller PD3, kan vi tilbyde eneundervisning med fokus på det medicinske område eller de færdigheder, du ønsker at få opkvalificeret.

Tilmelding og kontakt

For yderligere informationer og tilmelding, kontakt venligst AC-fuldmægtig og koordinator for lægedansk Wintana Hansen på: win@sprogcenterhellerup.dk eller tlf. 3946 3047

Du kan også booke en samtale hos en af vores lægedanskundervisere på tlf. 3946 3050.