Som det største sprogcenter nord for København, har vi mulighed for at tilbyde et intensivt, skræddersyet danskkursus for udenlandske studerende, ansatte og ægtefæller på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Om kurset
Danskkurset tager udgangspunkt i din hverdag på DTU. Du bliver undervist i dansk af dygtige og erfarne lærere, der lægger vægt på, at du hurtigt bliver god til mundtlig dansk og får en god udtale. Undervisningen er effektiv og inspirerende og foregår på DTU i Kgs. Lyngby, så det er nemt for dig at deltage.

Du starter på Danskuddannelse 3, modul 1. Vi tilbyder modul 1 – 5 på DTU og du har mulighed for at afslutte din danskuddannelse med Prøve i Dansk 3. Se niveaumodel her.

Krav
Du kan starte, hvis du er fyldt 18 år og har et cpr nummer.
Kurset er gratis, hvis du har en henvisning fra din bopælskommune.
Du skal betale et depositum på 1.250,- kr. før du kan starte. Depositummet kan blive tilbagebetalt, når du har bestået det modul, du er henvist til.
Du har ret til gratis danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det vil sige, at du har et begrænset tidsrum til at gennemføre hvert modul og din danskuddannelse.

Dansk for skandinaver på DTU:

Vi tilbyder også et særligt tilrettelagt danskkursus for svenskere, nordmænd og islændinge, som har kendskab til dansk. Undervisningen er en kombination af holdundervisning og undervisning online.

Tid og sted

Kurserne afholdes på DTU i Kgs. Lyngby

Aftenhold:
Mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag fra kl. 17.30 til 19.45.
Vi tilbyder hold på alle niveauer.

Næste begynderhold starter i august 2018. Vi tilbyder også sommerkurser på DTU i august måned.

Dansk for skandinaver:
Torsdage fra 18.30-20

Kontakt og tilmelding

Tilmeld dig online her

Tilmeld dig sommerkursus på DTU her

Betal depositum her

Hvis du har spørgsmål til vores danskkurser på DTU kan du kontakte en DTU-koordinator på dtu@sprogcenterhellerup.dk. Du kan også komme og tale med en af vores koordinatorer, der i løbet af semestret sidder klar hver mandag fra kl. 14.15 til 17 på det Internationale Kontor i bygning 101 (fra medio august til medio december og medio januar til slut maj).