Sprogcenter Hellerup tilbyder et intensivt, skræddersyet, officielt danskkursus for udenlandske studerende, ansatte og ægtefæller på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Om kurset
Danskkurset tager udgangspunkt i din hverdag på DTU. Du bliver undervist i dansk af dygtige og erfarne lærere, der lægger vægt på, at du hurtigt bliver god til mundtlig dansk og får en god udtale. Undervisningen er effektiv og inspirerende og foregår på DTU i Kgs. Lyngby, så det er nemt for dig at deltage.

Du starter på Danskuddannelse 3, modul 1. Vi tilbyder modul 1 – 5 på DTU og du har mulighed for at afslutte din danskuddannelse med Prøve i Dansk 3. Se niveaumodel her.

Krav
Du skal være fyldt 18 år og have et dansk cpr nummer.
Vi skal have en henvisning fra din bopælskommune.
Du skal betale et gebyr (2.000 kr pr modul) og et depositum (1.250 kr.) før du kan starte. Depositummet kan blive tilbagebetalt, når du har bestået det modul, du er henvist til.
Du har ret til danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det vil sige, at du har et begrænset tidsrum til at gennemføre hvert modul og din danskuddannelse.

Dansk for skandinaver på DTU:

Vi tilbyder et særligt tilrettelagt danskkursus for svenskere, nordmænd og islændinge, som har kendskab til dansk. Undervisningen er en kombination af holdundervisning og undervisning online.

Vi tilbyder også gratis FVU kurser på DTU.

Tid og sted

Kurserne afholdes på DTU i Kgs. Lyngby

Aftenhold:
2 x ugentligt: Mandag & onsdag eller tirsdag & torsdag fra kl. 17.30 til 19.45 (alle moduler)
1 x ugentligt: Blended learning onsdage fra kl. 17.30 til 19.45 plus lektioner online (modul 1)

Næste begynderhold starter i januar 2019

Dansk for skandinaver:
Torsdage fra 18.30-20

Kontakt og tilmelding

Tilmeld dig online her

Betal depositum her

Betal gebyr her

Hvis du har spørgsmål til vores danskkurser på DTU kan du kontakte en DTU-koordinator på dtu@sprogcenterhellerup.dk. Du kan også komme og tale med en af vores koordinatorer, der i løbet af semestret sidder klar hver mandag fra kl. 14.15 til 17 på det Internationale Kontor i bygning 101 (fra medio august til medio december og medio januar til slut maj).