Her begynder vi at arbejde mere med dit læsetempo. Vi arbejder videre med forholdet mellem lyd og skrift, men du skal også lære om ordklasser, og du begynder at læse og skrive længere og sværere tekster.

Ord
Du skal lære mere grammatik. Vi arbejder fx med ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Du lærer at bøje ordene. Desuden bliver du fortrolig med almindelige låneord – altså ord som ikke oprindelig er danske, men som er hentet fra andre sprog.

Læsning
Du skal læse længere sammenhængende tekster. Vi arbejder med læseforståelse ved bl.a. at gennemgå læseprocessen. Vi træner dig også i at finde svar på faktuelle spørgsmål i længere og kortere tekster, så du bliver en hurtigere læser.

Skrivning
Vi arbejder med hverdagens tekster. Du skal fx skrive instruktioner og beskrive arbejdsgange. Men du skal også skrive egne mindre sammenhængende tekster. Vi bearbejder det, du skriver – med hensyn til både form og indhold.

Download folder om FVU