Her skal du arbejde med grammatik og teksttyper. Du lærer at stave svære ord, og du lærer at genkende forskellige teksttyper. Du skal også selv skrive tekster i forskellige genrer. Desuden arbejder vi på, at du opnår endnu højere læsehastighed.

Ord
Vi lærer dig avancerede regler for stavning. Du skal arbejde mere med de grammatiske former, ordene optræder i. Du skal også lære hvilke begreber og faste udtryk, der kendetegner forskellige teksttyper.

Læsning
Du skal lære at skelne mellem forskellige teksttyper, og du får samtidig endnu flere læsestrategier. Når du lærer mere om, hvad du kan forvente inden for forskellige teksttyper, bliver du også bedre til hurtigt at danne dig et overblik over, hvor du finder de faktuelle oplysninger, du har brug for.

Skrivning
Du skal skrive i forskellige genrer og arbejde med bl.a. synsvinklen i en tekst. Du lærer også at opbygge sætninger, og du skal lave øvelser, hvor du skriver om det samme emne på forskellige måder.

Download folder om FVU