Her får du de skriftsproglige færdigheder, som er nødvendige for at tilegne sig ny viden. På trin 4 læser vi akademiske og faglige tekster, som forbereder dig til job eller uddannelse, men også kan udvikle dine interesser. Du lærer at læse fagbøger, og du skal bl.a. udarbejde en længere skriftlig opgave. Trin 4 er det højeste niveau i FVU-systemet.

Ord
Du får udvidet dit ordforråd ved bl.a. at arbejde med de fagord, der kendetegner dit faglige område. Vi arbejder fortsat med stavning – herunder stavning af fremmedord.

Læsning
Du lærer om, hvordan fagbøger er opbygget. Og du skal læse fagtekster, som kunne indgå i et uddannelsesforløb. Du lærer at uddrage væsentlige elementer i de fagtekster, du læser. Målet er, at du på den måde får et udbytte af en faglig tekst, som kvalificerer dig til at studere.

Skrivning
Du skal udarbejde tekster med et fagligt indhold, og du skal lære at bruge figurer og tabeller i formidlingen. Desuden arbejder du med tekstens sproglige sammenhæng.

Både i læse- og skriveundervisningen lægges der vægt på, at du arbejder med de tekster, som er relevante for dig i et fremtidigt job eller uddannelsesforløb. Derfor fungerer underviseren i højere grad som konsulent, idet du får støtte og vejledning til opgaver, som er tilpasset specielt til dig.

Download folder om FVU