Gebyr

Pr. 1. juli 2018 skal du betale et deltagergebyr for at modtage danskuddannelse, hvis du er selvforsørger. Du er selvforsørger hvis du arbejder eller studerer i Danmark eller hvis du er medfølgende ægtefælle. Gebyret er på 2.000 kr pr. modul.

Betal gebyr her

Du skal ikke betale gebyr, hvis du er au pair.

Du skal ikke betale gebyr, hvis du er henvist efter integrationsloven, modtager dagpenge eller integrationsydelse.

Depositum

Du skal betale depositum, hvis du er selvforsørger og er blevet henvist til danskuddannelse efter 1. juli 2017.

Betal depositum her

Du skal ikke betale depositum, hvis du er au pair, henvist efter integrationsloven, modtager dagpenge eller integrationsydelse, eller er henvist til danskuddannelse før 1. juli 2017.