Pr. 1. juli 2018 skal du betale et deltagergebyr for at modtage danskuddannelse, hvis du er selvforsørger. Du er selvforsørger hvis du arbejder eller studerer i Danmark eller hvis du er medfølgende ægtefælle. Gebyret er på 2.000 kr pr. modul.

Du skal ikke betale gebyr, hvis du er au pair.

Du skal ikke betale gebyr, hvis du er henvist efter integrationsloven, modtager dagpenge eller integrationsydelse.

Du har ret til danskuddannelse hvis:

– Du er tilmeldt folkeregisteret i din bopælskommune
– Du har et dansk CPR-nummer
– Du er udenlandsk statsborger

Der er regler for, hvor lang tid du kan være om at færdiggøre din danskuddannelse. Reglerne reguleres og fremgår af et klippekort (se lilla boks nedenfor).

Hvis du er under 18 år, skal du godkendes af din kommune for at kunne modtage danskundervisning.

Hvis du ikke har ret til danskuddannelse, kan du betale for undervisningen selv. Det koster 113 kr. pr lektion.

Danskuddannelsesret og klippekort

Hvis du er selvforsørger, har du ret til gratis danskuddannelse indenfor rammerne af et klippekort. Hvor mange klip, du har til rådighed, afhænger af, hvilket modul du bliver testet til, når du starter på din danskuddannelse. Du kan højest få 6 klip, der svarer til 42 måneder eller 3½ års danskuddannelse. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra den dato, hvor du bliver henvist til danskuddannelse.

Læs mere om reglerne for klippekort

Hvis du er henvist efter integrationsloven, modtager dagpenge eller integrationsydelse, er du ikke underlagt reglerne for klippekort. Som udgangspunkt har du ret til 5 års gratis danskuddannelse.

Depositum

Du skal betale depositum, hvis du er selvforsørger og er blevet henvist til danskuddannelse efter 1. juli 2017.
Du skal ikke betale depositum, hvis du er au pair, henvist efter integrationsloven, modtager dagpenge eller integrationsydelse, eller er henvist til danskuddannelse før 1. juli 2017.

Betal depositum her