Sprogcenter Hellerup er for alle voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk – eller blive bedre til sproget. Danskundervisningen er gratis hvis:

– Du er tilmeldt folkeregisteret i din bopælskommune
– Du har et dansk CPR-nummer
– Du er udenlandsk statsborger

Hvis du er under 18 år, skal du godkendes af kommunen for at gå til dansk på Sprogcenter Hellerup.

Hvis du ikke har dansk opholdstilladelse eller CPR-nummer, skal du selv betale for dit danskkursus. Det koster 113 kr. pr lektion.

Danskuddannelsesret og klippekort

Hvis du er selvforsørger, dvs. arbejder, studerer eller er au pair i Danmark, har du ret til gratis danskuddannelse indenfor rammerne af et klippekort. Hvor mange klip, du har til rådighed, afhænger af, hvilket modul du bliver testet til, når du starter på din danskuddannelse. Du kan højest få 6 klip, der svarer til 42 måneder eller 3½ års danskuddannelse. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra den dato, hvor du bliver henvist til danskuddannelse.

Læs mere om reglerne for klippekort

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, er du ikke underlagt reglerne for klippekort. Som udgangspunkt har du ret til 5 års gratis danskuddannelse.

Depositum

Du skal betale depositum, hvis du er selvforsørger og er blevet henvist til danskuddannelse efter 1. juli 2017.
Du skal ikke betale depositum, hvis du er au pair, flygtning, familiesammenført eller er henvist til danskuddannelse før 1. juli 2017.

Betal depositum her