På Sprogcenter Hellerup kan du regne med effektiv og inspirerende danskundervisning. Vi vil gerne lære dig dansk så hurtigt som muligt samtidig med, at du får en god oplevelse. God udtale er essentiel. Derfor arbejder vi med de danske lyde helt fra begyndelsen – både i klasselokalet og i vores sproglaboratorier. Vi gør vores bedste, for at tilpasse undervisningen til dig og dine forudsætninger.

Vi har både dansk for begyndere og dansk for øvede. Fælles for alle danskkurser er, at de er målrettede og tilpassede dine kvalifikationer. Vi tager afsæt i din hverdag, fx på arbejdet, studiet, og hvor du ellers færdes. Hvis du leder efter arbejde, kan vi også hjælpe med det.

Før du kan starte, skal du ringe til os på tlf. 3946 3050, for at bestille tid til en samtale med en sprogkonsulent. Sammen finder vi et kursus, som passer til både dit niveau og dine ønsker.

Om kurserne
Du starter på en af 3 danskuddannelser. Hver uddannelse er opdelt i moduler. Efter hvert modul skal du til en test for at gå videre til det næste modul. De 3 danskuddannelser afsluttes med hver deres officielle prøve.

Danskuddannelse 3 er for kursister med minimum 12 års skolebaggrund og godt kendskab til engelsk.
Danskuddannelse 2 er for kursister med mellem 8 og 10 års skolebaggrund.
Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke kender det latinske alfabet og har svært ved at læse og skrive på deres eget sprog.

Se oversigt over danskuddannelserne her

Krav
Du kan starte, hvis du er fyldt 18 år og har et cpr nummer.
Hvis du er selvforsørger, skal du betale et gebyr og et depositum (dog ikke hvis du er au pair). Desuden skal du gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder, at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, er du ikke underlagt reglerne om gebyr, depositum og klippekort. Du skal som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 5 år.

Tid og sted

Du kan gå til dansk i Hellerup eller i Lyngby (lige nord for København).
Du kan vælge mellem daghold, aftenhold eller online hold.

Daghold

Danskuddannelse 3:
10 lektioner fordelt på 3 formiddage om ugen fra kl. 9.15 – 12.00

Danskuddannelse 1 & 2:
12 lektioner fordelt på 2 dage om ugen fra 9.00 – 14.15
Herudover mulighed for 3 ekstra lektioner i studiecenteret.

Aftenhold

Danskuddannelse 3:
6 lektioner om ugen – mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag;
17.30 – 20.00 eller 18.30 – 21.00

Danskuddannelse 1 & 2:
6 lektioner om ugen – mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag;
18.30 – 21.00