Køkkenpraktik i Café Lukas er et tilbud til kursister på Sprogcenter Hellerup. I Café Lukas indgår praktikanterne i et overskueligt og trygt arbejdsfælleskab. De møder rollemodeller og har gode muligheder for at vise og udvikle deres evner inden for køkkenfaget.

Målgruppe
Praktikanter i Café Lukas får hurtigt succesoplevelser, og derfor er denne praktikform god for kursister, som mangler selvtillid eller har brug for erfaringer med at indgå i et arbejdsfællesskab. Men også kursister, som har brug for opkvalificering inden for køkkenfaget, kan få værdifuld erhvervserfaring i cafeen. Der er ingen krav til et højt danskfagligt niveau. Vi tager udgangspunkt i den enkelte praktikants forudsætninger.

Sådan gør vi
Café Lukas betjener sprogcenterets kursister og ansatte. Derfor er praktikanterne i vante omgivelser. De får umiddelbar feedback på deres indsats, og arbejdets værdi bliver nærværende for dem. Praktikanterne tilegner sig konkrete færdigheder, der styrker deres motivation og selvværd.

Fødevarehygiejnebevis og sprogmentorydelser
Praktik i Café Lukas er gratis, mens sprogmentorydelser og undervisning i fødevarehygiejne kan tilkøbes.

Skal man have arbejde i køkken eller kantine er det mange steder nødvendigt at have et fødevarehygiejnebevis. Tilkøber man undervisning i fødevarehygiejne, forbereder vi køkkenpraktikanterne til prøven på Hotel- og Restaurantskolen.

Sprogmentorydelserne går ud på at hjælpe praktikanterne med at sætte ord på arbejdsprocesserne i et køkken. Sprogmentoren skriver bl.a. ord og udtryk på køleskabet. På den måde glider arbejdet med sproget naturligt ind i hverdagen.

Tid og sted

Praktikanterne er i Café Lukas de dage, de ikke modtager danskundervisning – dvs. to en halv dag om ugen.

Kontakt

Afdelingsleder Anette Mogensen am@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3052