Sprogcenter Hellerup tilbyder online danskundervisning til dig, der har brug for en fleksibel løsning. Vi kalder det LearnIT. Online undervisning er for dig, der ikke har mulighed for at møde op til undervisning hver uge i Hellerup eller Lyngby – måske fordi du rejser meget, har skiftende arbejdstider eller har små børn. Undervisningen er målrettet dine behov og du får feedback af erfarne lærere.

Om kurset
Du kan vælge mellem et 100% online hold, LearnIT Skype, hvor du undervises via Skype, eller et blended learning hold, LearnIT Lørdag, hvor du møder på et hold hver anden lørdag.

LearnIT Skype: På LearnIT Skype kommunikerer du med din lærer over Skype. Undervisningen foregår via vores digitale læringsplatform, Moodle. Du er selv med til at bestemme tidspunkterne for Skype-undervisningen og alle opgaver er tilgængelige på nettet. Dette giver dig den mest fleksible løsning. Vi tilbyder alle moduler på Danskuddannelse 3, også Studieprøvekursus (modul 6).

LearnIT Lørdag: På LearnIT Lørdag foregår undervisningen dels via Moodle og dels på et hold. Dette giver dig en fleksibel mulighed for at lære dansk, samtidig med at du kan lytte, tale og møde andre studerende hver anden uge. Undervisningen ligger hver anden lørdag fra 9.30-12. Vi tilbyder alle moduler på Danskuddannelse 2 og 3.

Før du kan starte på vores online hold, skal du møde op på en af skolens afdelinger, hvor du vil få udleveret dit fysiske undervisningsmateriale.

Krav
– Du kan starte, hvis du er fyldt 18 år og har et cpr nummer.
– Vi skal have en henvisning til danskuddannelse fra din bopælskommune.
– Hvis du er selvforsørger skal du betale et gebyr og et depositum
– Kurset gennemføres inden for rammerne af et klippekort.

Tid og sted

Et online danskkursus svarer til 6 lektioner om ugen.
Vi har løbende optag af kursister.
Efter hvert modul skal du møde op til en test, for at gå videre til det næste modul.

Skema for LearnIT Lørdag: Hver 2. lørdag fra 9.30 – 12

Kontakt

Du kan ringe til vores sprogkonsulenter hverdage mellem 9 – 10 på tlf. 3946 3067. De kan hjælpe med at finde ud af, om et online kursus er noget for dig.