Danskuddannelse 1, modul 6 afsluttes med Prøve i Dansk 1. Prøve i Dansk 1 tager sigte på kvalificering til ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund.

Det er gratis at gå op til Prøve i Dansk 1 hvis du deltager på modul 1.6 på Sprogcenter Hellerup. Du tilmelder dig online via Ludus Web.

Prøve i Dansk 1 afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december.

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, efterår 2018

Skriftlig prøve: 15. november
Mundtlig prøve: perioden 3. – 14. december

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Prøven afholdes på Sprogcenter Hellerup

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, forår 2019

Skriftlig prøve: 16. maj
Mundtlig prøve: perioden 11. – 21. juni

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Prøven afholdes på Sprogcenter Hellerup

Legitimation

For at kunne deltage i en prøve skal du forevise legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed (eller af en offentlig myndighed i et andet EU-land, eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte og hvori der er isat en opholdssticker til et Schengen-land. Du skal forevise billedlegitimation både ved den skriftlige – og den mundtlige del af prøven.

Link til vejledning om legitimation

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Prøve i Dansk 1 kan du kontakte:

AC fuldmægtig
Gabriele Jørgensen: gab@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3054

Afdelingsleder
Ulla Bæk: ub@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3044

Læs mere

Du kan finde yderligere information om de afsluttende prøver i dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Download information om de afsluttende prøver i dansk