Danskuddannelse 2, modul 6 afsluttes med Prøve i Dansk 2.
Prøve i Dansk 2 giver adgang til Dansk som andetsprog (basisniveau) og andre fag på AVU på VUC

Det er gratis at gå op til Prøve i Dansk 2 hvis du deltager på modul 2.6 på Sprogcenter Hellerup. Du tilmelder dig online via Ludus Web.

Hvis du ønsker at tilmelde dig som selvstuderende kan du læse mere her.

Prøve i Dansk 2 afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december.

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, efterår 2018

Skriftlig prøve: 14. november
Mundtlig prøve: perioden 3. – 14. december

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Vær opmærksom på, at den skriftlige prøve afholdes enten på Sprogcenter Hellerup eller i Lundtoftehallen, Ravnholmvej 11, 2800 Kgs. Lyngby. Du får nærmere besked om sted ca. 14 dage før prøvens afholdelse.

Kort til Lundtoftehallen

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, forår 2019

Skriftlig prøve: 15. maj
Mundtlig prøve: perioden 11. – 21. juni

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Vær opmærksom på, at den skriftlige prøve afholdes enten på Sprogcenter Hellerup eller i Lundtoftehallen, Ravnholmvej 11, 2800 Kgs. Lyngby. Du får nærmere besked om sted ca. 14 dage før prøvens afholdelse.

Kort til Lundtoftehallen

Legitimation

For at kunne deltage i en prøve skal du forevise legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed (eller af en offentlig myndighed i et andet EU-land, eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte og hvori der er isat en opholdssticker til et Schengen-land. Du skal forevise billedlegitimation både ved den skriftlige – og den mundtlige del af prøven.

Link til vejledning om legitimation

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Prøve i Dansk 2 kan du kontakte:

AC fuldmægtig
Gabriele Jørgensen: gab@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3054

Afdelingsleder
Ulla Bæk: ub@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3044

Læs mere

Du kan finde yderligere information om de afsluttende prøver i dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Links
www.ug.dk
www.sosuc.dk
www.sopu.dk

Download information om de afsluttende prøver i dansk