Danskuddannelse 3, modul 5, afsluttes med Prøve i Dansk 3. Prøve i Dansk 3 afholdes på Europarådets Prøveniveau B2.

Prøve i Dansk 3 giver adgang til:
Erhvervsuddannelser
AVU-fag på VUC
Social- og sundhedsuddannelser
GIF (gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede)
FVU

Det er gratis at gå op til Prøve i Dansk 3, hvis du deltager på modul 3.5 på Sprogcenter Hellerup. Du tilmelder dig online via Ludus Web

Hvis du ønsker at tilmelde dig som selvstuderende kan du læse mere her.

Prøve i Dansk 3 afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december.

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, efterår 2018

Skriftlig prøve: 13. november
Mundtlig prøve: perioden 3. – 14. december

Tilmeldingsfristen er overskredet

Vær opmærksom på, at den skriftlige prøve afholdes enten på Sprogcenter Hellerup eller i Lundtoftehallen, Ravnholmvej 11, 2800 Kgs. Lyngby. Du får nærmere besked om sted ca. 14 dage før prøvens afholdelse.

Kort til Lundtoftehallen

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, forår 2019

Skriftlig prøve: 14. maj
Mundtlig prøve: perioden 11. – 21. juni

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Vær opmærksom på, at den skriftlige prøve afholdes enten på Sprogcenter Hellerup eller i Lundtoftehallen, Ravnholmvej 11, 2800 Kgs. Lyngby. Du får nærmere besked om sted ca. 14 dage før prøvens afholdelse.

Kort til Lundtoftehallen

Legitimation

For at kunne deltage i en prøve skal du forevise legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed (eller af en offentlig myndighed i et andet EU-land, eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte og hvori der er isat en opholdssticker til et Schengen-land. Du skal forevise billedlegitimation både ved den skriftlige – og den mundtlige del af prøven.

Link til vejledning om legitimation

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Prøve i Dansk 3 kan du kontakte:

AC-fuldmægtig
Gabriele Jørgensen: gab@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3054

Afdelingsleder
Ulla Bæk: ub@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3044

Læs mere

Du kan finde yderligere information om de afsluttende prøver i dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Link til uddannelsesguiden

Download information om de afsluttende prøver i dansk