Du har ret til danskuddannelse hvis:

– Du er tilmeldt folkeregisteret i din bopælskommune
– Du har et dansk CPR-nummer
– Du er udenlandsk statsborger

Der er regler for, hvor lang tid du kan være om at færdiggøre din danskuddannelse. Reglerne reguleres og fremgår af et klippekort (se lilla boks nedenfor).

Hvis du er under 18 år, skal du godkendes af din kommune for at kunne modtage danskundervisning.

Hvis du ikke har ret til danskuddannelse, kan du betale for undervisningen selv. Det koster 116 kr. pr lektion.

Danskuddannelsesret og klippekort

Hvis du er selvforsørger, har du ret til danskuddannelse indenfor rammerne af et klippekort. Hvor mange klip, du har til rådighed, afhænger af, hvilket modul du bliver testet til, når du starter på din danskuddannelse. Du kan højest få 6 klip, der svarer til 42 måneder eller 3½ års danskuddannelse. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra den dato, hvor du bliver henvist til danskuddannelse.

Læs mere om reglerne for klippekort

Hvis du er henvist efter integrationsloven, modtager dagpenge eller integrationsydelse, er du ikke underlagt reglerne for klippekort. Som udgangspunkt har du ret til 5 års gratis danskuddannelse.