En sprogmentor kan træde til, når en praktikant får behov for sproglig støtte og vejledning i løbet af et praktikforløb. Målet er at sikre, at praktikanten kommer godt videre og får udbytte af praktikken.

Målgruppe
Kursister, der har brug for støtte og motivation for at blive fastholdt i et praktikforløb, har gavn af en sprogmentor.

Sådan gør vi
Sprogmentoren tilrettelægger et forløb, som tager udgangspunkt i praktikantens akutte udfordringer på arbejdspladsen. Fokus er på tilegnelsen af det sprog, der tales på arbejdspladsen, men sprogmentoren kan også hjælpe med at opbygge faglige kompetencer.

Sprogmentoren fungerer desuden som bindeled mellem praktikant, virksomhed og kommune.

Sprogmentoren har løbende evalueringssamtaler med praktikanten. Afslutningsvis får praktikanten en skriftlig evaluering.

Praktisk

Sprogmentorforløb er fleksible og tilrettelægges med henblik på den enkelte kursist.

Kontakt

Afdelingsleder Anette Mogensen am@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3052