Sprogpraktik er en kombination af jobtræning og sprogundervisning. Målet er dels at give sprogpraktikanterne de sprogfærdigheder, de har brug for i et relevant job – dels at hjælpe dem med at få foden indenfor på en mulig fremtidig arbejdsplads.

Målgruppe
Sprogpraktik henvender sig til kursister, som af den ene eller den anden grund føler sig udfordret af at skulle i praktik. Det kan fx være kursister, som er traumatiserede eller ikke tidligere har været i beskæftigelse.

Sådan gør vi
Vores sprogpraktikkoordinator finder en praktikplads, som matcher praktikantens kvalifikationer og ønsker. Hun laver også alle aftaler med praktikstedet om, hvordan praktikken skal forløbe.
Sprogpraktikkoordinatoren følger op med besøg, underviser i arbejdspladskultur og hjælper praktikanten med at forstå sine opgaver.

Afslutningsvis får praktikanten en skriftlig evaluering og på baggrund af den, udformes en handleplan.

Praktisk

Et sprogpraktikforløb er typisk 13 uger.

Kontakt

Afdelingsleder Anette Mogensen am@sprogcenterhellerup.dk, tlf 3946 3052