Danskuddannelse 3, modul 6, afsluttes med Studieprøven. Studieprøven afholdes på Europarådets prøveniveau C1 og giver adgang til optagelse på en række videregående uddannelser.

Det er gratis at gå til Studieprøven, hvis du deltager på modul 3.6 på Sprogcenter Hellerup. Du tilmelder dig online via Ludus Web.

Hvis du ønsker at tilmelde dig som selvstuderende kan du læse mere her.

Studieprøven afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december.

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, efterår 2018

Skriftlig prøve: 12. november
Mundtlig prøve: perioden 3. – 14. december

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Prøven bliver afholdt på Sprogcenter Hellerup.

Prøvedatoer og tilmeldingsperiode, forår 2019

Skriftlig prøve: 13. maj
Mundtlig prøve: perioden 11. – 21. juni

Tilmeldingsfrist: 4. marts 2019

Prøven bliver afholdt på Sprogcenter Hellerup.

Legitimation

For at kunne deltage i Studieprøven skal du forevise legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed (eller af en offentlig myndighed i et andet EU-land, eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) eller pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte og hvori der er isat en opholdssticker til et Schengen-land. Du skal forevise billedlegitimation både ved den skriftlige – og den mundtlige del af prøven.

Link til vejledning om legitimation

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Studieprøven kan du kontakte:

AC-fuldmægtig
Gabriele Jørgensen: gab@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3054

Afdelingsleder
Ulla Bæk: ub@sprogcenterhellerup.dk, tlf. 3946 3044

Læs mere

Du kan finde yderligere information om de afsluttende prøver i dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Links:
www.ug.dk
www.studievalg.dk

Download information om de afsluttende prøver i dansk