Eneundervisning  i dansk er især for højtuddannede og professionelle udenlandske medarbejdere. Vi tilrettelægger danskundervisningen for den enkelte kursist. Det er muligt at fokusere på én eller flere specifikke færdigheder. Det kan fx være dansk udtale eller dansk skrivning.

Virksomhed eneundervisning sigter mod at lære medarbejderen lige præcis det fagsprog, som han/hun behøver for at udføre sine arbejdsopgaver.

Danskkurset kan målrettes medarbejdere i alle brancher, men vi har særlig erfaring med dansk fagsprog inden for finans-, biotek- og medicinalbranchen.

Kontakt

Afdelingsleder
Ulla Bæk
E: ub@sprogcenterhellerup.dk
T: 3946 3044

for at høre mere om eneundervisning